Bezirksleitung

Alexander Brunne
Vorsitzender
alex-vorstand@bezirk-en.de
alex-vorstand@bezirk-en.de
Janina Keßler
Vorsitzende
janina-vorstand@bezirk-en.de
janina-vorstand@bezirk-en.de
Guido Korfmann
Kurat
guido-vorstand@bezirk-en.de
guido-vorstand@bezirk-en.de
Melanie "Mel" Forytta
Referentin der Wölflingsstufe
mel-woes@bezirk-en.de
mel-woes@bezirk-en.de
Robin "Rob" Gembus
Referent der Wölflingsstufe
robin-woes@bezirk-en.de
robin-woes@bezirk-en.de
Lukas Hahne
Referent der Jungpfadfinderstufe & Webmaster
lukas-juffis@bezirk-en.de
Lukas-juffis@bezirk-en.de
Markus Pabst
Referent der Pfadfinderstufe
markus-pfadis@bezirk-en.de
markus-pfadis@bezirk-en.de
Stefan Rams
Referent der Pfadfinderstufe
stefan-pfadis@bezirk-en.de
stefan-pfadis@bezirk-en.de
Tim Westib
Referent der Roverstufe
tim-rover@bezirk-en.de
tim-rover@bezirk-en.de
Daniel "Rosi" Bednarek
Referent der Roverstufe
rosi-rover@bezirk-en.de
rosi-rover@bezirk-en.de